Posečeni vetrozaštitni pojasevi!


I ovo je naša Srbija!

Mnogobrojni panjevi govore sami za sebe

Ostavljene su samo najtanje grane

 

U daljini se vidi nekadašnji vetrozaštitni pojas. Od njega je ostalo samo jedno drvo.

Može li se na bilo koji način komentarisati poslednja slika? Ne ja ne mogu. Htedoh mnogo toga da napišem, ali iako sam ovim putem  prolazila, samo postavljanje slika mi je nateralo suze na oči i probudilo ogroman bes u meni tako da odlučih da slike govore umesto mene.

Prirodno bogatstvo naše planete ne pripada nama! Prirodno bogatstvo naše planete moramo da sačuvamo i  za buduće generacije! 

На основу члана 17. став 1. и члана 45. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07),

Влада доноси
Н А Ц И О Н А Л Н У  С Т Р А Т Е Г И Ј У
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

1. Основне поставке одрживог развоја
Савремени свет је већ увелико суочен са заједничком одговорношћу и
нужношћу да свој развој усклади с потребама људи и природе и са свешћу да се
Земља мора сачувати како за садашњу генерацију тако и за будуће генерације
људи. Обавеза данашње генерације да остави потомству бар онолико шанси за
развој колико их она има проистиче из фундаменталног принципа моралне
правде, а то је да сви људи имају подједнака права на најшире основне слободе
које не угрожавају слободу других. Садашња генерација има право на ресурсе и
здраву животну средину, али не сме угрозити исто такво право наредним
генерацијама………

1.5. Шуме

…….. Основни проблеми су следећи: недовољна шумовитост, бесправне сече,
неадекватно праћење, шумски пожари итд. Приоритетне активности односе се
на: примену Стратегије развоја шумарства Републике Србије; смањење ризика
од прекомерног коришћења шума и постојећих фактора који угрожавају шумске
екосистеме; образовање и развијање јавне свести о значају шума за очување и
квалитет животне средине ……..

 Nacionalnu strategiju održivog razvoja Republike Srbije u pdf-u možete skinuti na sajtu odrzivi-razvoj.gov.rs

Komentari na tekst:

  1. Charolija каже:

    Zato više volim brdovitu Šumadiju, jer brdo kao vetrozaštita ne može lako da se ukloni. 😀
    Poslednji objavljen tekst od Charolija je Edi Mocca House – Naših prvih 5 minuta u ringu – smotra pasa

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

CommentLuv badge