Zeleni tim u Somboru

Postojeći pravni zakonski okviri su stvorili mogućnost za formiranje  zelenih timova,  te smo se, 23. novembra 2011. godine  okupili   u zajedničkoj želji da u svojoj zajednici pokušamo  da stvorimo  pozitivne i trajne promene.

Zeleni tim je osnovan sa ciljem implementacije lokalnog plana upravljanja otpadom, saradnjom sa građanima  i otvaranjem  arhuske kancelarije.

Pravo na zdravu životnu sredinu imamo svi. Ona je preduslov skladnog ekonomskog razvoja, zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine, a to su sve izvorne nadležnosti lokalne samouprave.  Mi  osećamo   odgovornost za postojeće stanje, a samim tim i obavezu i prava da reagujemo na problem.

Problem otpada je jedan od najznačajnijih i najizraženijih problema savremenog sveta, koji negativno utiče na biljni i životinjski svet, površinske i podzemne vode, vazduh i zemljište.  Očuvanje životne sredine i njenih resursa je jedan od prioriteta, ali i uslov normalnog i kvalitetnog življenja.  Budućnost života na zemlji je u našim rukama.

Nakon sagledavanja svih problema sa kojima se susreće naša lokalna zajednica, shvatili smo da nije dovoljno samo donošenje lokalnog plana upravljanja otpadom. Potrebno ga  je  pratiti i podržati njegovo sprovođenje. Neophodno je jačanje svesti lokalnog stanovništva o značaju sprovođenja Lokalnog plana upravljanja  i pravilnog odlaganja otpada, kao i direktno uključivanje građana/ki u aktivnu zaštitu životne sredine.

Sagledavajući mogućnosti bolje saradnje između lokalne samouprave i građana, informisanja  i edukacije,  njihovog aktivnijeg  uključivanja  u donošenje odluka što  bi  omogućilo  sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine,  shvatili smo značaj i potrebu za  otvoranjem Arhuske kancelariju.

Građani bi imali na raspolaganju  biblioteku sa ekološkim naslovima,  mogućnost uvida u zakone i propise iz ove oblasti i dostupni bi im bili informativno-edukativni materijali. Radom kancelarije bi se omogućilo i institucionalno jačanje lokalne samouprave, kao i bolje organizovanje i koordinisanje lokalne administracije i javnosti.

Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na četvrtoj Konferenciji „Životna sredina za Evropu“ u gradu Arhusu (Danska).

Cilj usvajanja Arhuske konvencije je zaštita prava svakog pojedinca, sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini adekvatnoj njegovom zdravlju i blagostanju.

Arhuska konvencija je međunarodno-pravni instrument za zaštitu životne sredine koja sadrži 3 grupe pravila koja se odnose na:
* prava građana na dostupnost informacijama
* prava građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini
* pristup pravosuđu u slučaju da su prethodna dva prava narušena (pravna zaštita)

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovala Arhusku konvenciju) 12. maja 2009. godine ( „Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 38/09).

Tekst preuzet sa sajta Arhus Centar Kragujevac


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

CommentLuv badge