Tag Archives: lični blogovi

#pratipetak – Blogosfera (kategorija „LIČNI BLOGOVI“- (58))

Već duži period se u kategoriji Lični blogovi nalazi svega 58 blogova i to jednim dobrim delom onih koje ranije nisam pratila. Učiniće vam se da je ova kategorija veoma „oskudna“,  i u pravu ste, ali  postoji razlog.  Jedina je na