Tag Archives: odgovorni

Da li nas je uopšte briga?

Odgovorni za kreiranje  politike unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite: Na osnovu člana  45.  stava  1.  Zakona o Vladi  („Službeni glasnik RS ”,  broj . 55/05, 75/05-ispravka, 101/07 i  65/08), Vlada je donela Strategiju za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti