Tag Archives: zakoni

Si ti dobila na lotu, kad si toliko srećna?

Pre neki dan mi došla komšinica na kafu. Gleda me i pita: – Si ti dobila na lotu,  kad si toliko srećna? Bila sam u dilemi šta da joj odgovorim.  Znam njeno mišljenje, potpuno suprotno od mog i kako onda

Da li nas je uopšte briga?

Odgovorni za kreiranje  politike unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite: Na osnovu člana  45.  stava  1.  Zakona o Vladi  („Službeni glasnik RS ”,  broj . 55/05, 75/05-ispravka, 101/07 i  65/08), Vlada je donela Strategiju za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti

Zakonitosti crtanja mapa uma

Zakoni, stari, novi, precizni, jasni. Zakoni koji nas obavezuju, koji nam ukazuju,  zakoni sa malim i velikim „rupama“ i „rupicama“. Postoje Zakoni koji se moraju poštovati i zakoni koji to baš i nisu, ali se ipak preporučuje da  ih se

Vodi računa o zakonima, prati konkurse i kreni u akciju!!!

Došao je konačno i taj dan. Ove nedelje dobila sam rešenje  Udruženja gradjana „Pružimo ruke“. Sretna sam jer je  rad od par nedelja i čekanje od mesec pa i nešto više  dana urodio plodom. Rešenje je tu, sad treba punom